Không thể mong đợi gì hơn ngoài một kết quả thay đổi nụ cười kém tự tin với tình trạng chìa răng hai hàm. Nha sĩ của Platinum Dental đã giúp Anh Thư hoàn thiện nét đẹp nụ cười cho gương mặt thanh tú hơn.