Đây là một case điển hình cho thấy kết quả niềng răng hiệu quả. Răng lúc trước hô, thưa kẽ hàm dưới và lệch khớp cắn, bây giờ đã thẳng đều, ngay ngắn thẩm mỹ hơn rất nhiều.