Tương quan môi – mũi – miệng – cằm hài hòa giúp cân đối tỉ lệ góc nghiêng sau niềng răng.