Case niềng răng 𝙄𝙣𝙫𝙞𝙨𝙖𝙡𝙞𝙜𝙣 (đang điều trị) nhằm khắc phục tình trạng – Hàm trên và hàm dưới hẹp – Khấp khểnh, chen chúc răng trước và răng sau, hàm trên và hàm dưới – Cắn chéo ở răng cối nhỏ 14 và 44 – Tam giác đen vùng răng cửa.