Sở hữu thẻ thành viên để được giảm giá 10% tất cả các dịch vụ điều trị tại Platinum Dental Group.