Khám, tư vấn

Khám
&Tư Vấn

Miễn Phí

Ca

Nha Chu

Lấy vôi răng
& đánh bóng

500.000

đ/ Ca

Lấy vôi răng
& thổi cát

700.000

đ/ Ca

Điều trị
Viêm nướu

1.000.000
2.000.000

đ/ Ca

Nạo túi
nha chu

5.000.000

đ/ 4 Răng

Trám Răng

Răng Sữa

500.000

đ/ Răng

Bôi flour/ Vemi

500.000

đ/ Răng

Phòng Ngừa

500.000

đ/ Răng

Che tủy gián tiếp & trám

1.000.000

đ/ Răng

Composite

500.000
1.000.000

đ/ Răng

Răng mẻ góc

500.000

đ/ Răng

Đắp mặt Răng

1.500.000
2.000.000

đ/ Răng

Trám Răng

Răng Sữa

500.000

đ/ Răng

Bôi flour/ Vemi

500.000

đ/ Răng

Phòng Ngừa

500.000

đ/ Răng

Che tủy gián tiếp & trám

1.000.000

đ/ Răng

Composite

500.000
1.000.000

đ/ Răng

Răng mẻ góc

500.000

đ/ Răng

Đắp mặt Răng

1.500.000
2.000.000

đ/ Răng

Chữa tủy (Nội Nha)

Răng Sữa
1 Chân

500.000

đ/ Răng

Răng Sữa
2 Chân

1.000.000

đ/ Răng

Răng Vĩnh Viễn
1 Chân

3.000.000

đ/ Răng

Răng Vĩnh Viễn
2 Chân

4.000.000

đ/ Răng

Răng Vĩnh Viễn
3 Chân

5.000.000

đ/ Răng

Chữa Tủy
Lại

63.000.000

đ/ Răng

Nhổ Răng

PrF cộng thêm 1.500.000 đ/ Răng

Răng Sữa

100.000
300.000

đ/ Răng

Răng Vĩnh Viễn

1.000.000
1.500.000

đ/ Răng

Ca Khó

2.000.000
3.000.000

đ/ Răng

Răng Khôn

2.000.000
3.000.000

đ/ Răng

Tẩy Trắng Răng

Tại P. Khám

2.300.000

đ/ Ca

Tại Nhà

1.650.000

đ/ Bộ

(Máng tẩy và 3 tuýp thuốc)

Máng Tẩy

700.000

đ/ Bộ

Thuốc tẩy

350.000

đ/ Tuýp

Răng Sứ

Titan
(CeramCo/Vita)

2.500.000

đ/ Răng

Inlay / Onlay E-Max

6.000.000

đ/ Răng

Vita
(USA)

6.000.000

đ/ Răng

Cercon
(Germany)

8.000.000

đ/ Răng

Lava 3M
(USA)

10.000.000

đ/ Răng

Zolic
(Swiss)

15.000.000

đ/ Răng

Tháo Mão
Cầu Răng

300.000

đ/ Răng

Cùi Giả
Titan

1.000.000

đ/ Răng

Cùi Giả
Zirconia

3.000.000

đ/ Răng

Chốt sợi
Thủy Tinh

1.500.000

đ/ Răng

Mặt Dán Sứ (Veneer)

Hàn Quốc

6.000.000

đ/ Răng

E.Max Press

8.000.000

đ/ Răng

Lisi Press

10.000.000

đ/ Răng

Lumineer

15.000.000

đ/ Răng

Phục Hình Tháo Lắp

Răng Nhựa
VIệt Nam

350.000

đ/ Răng

Răng Nhựa
Mỹ

550.000

đ/ Răng

Răng
Composite

600.000

đ/ Răng

Răng Sứ
Tháo Lắp

800.000

đ/ Răng

Hàm khung
Biosoft

3.500.000

đ/ Hàm

Hàm khung
Bán Phần

3.500.000

đ/ Răng

Răng tháo lắp
toàn hàm

15.000.000

đ/ Răng

Khác

Gắn Đá
Nha Khoa

1.000.000

đ/ Răng

Công Gắn Đá
Kim Hoàn

500.000

đ/ Răng

Khay Bảo Vệ
Ban Đêm

2.000.000

đ/ Răng

Khay Chống
Nghiến

4.000.000

đ/ Răng