Tại Platinum Dental Group, chúng tôi tạo ra khay mang thuốc tẩy trắng cá nhân hóa, mềm, nhẹ, khít sát với cung răng, tối đa hóa được sự tiếp xúc của răng với thuốc tẩy trắng, mang đến kết quả trắng tối ưu. Mỗi ngày, thời gian mang khay tẩy trắng là 5-6 tiếng, sau 10-14 ngày điều trị, răng sáng màu lên trông thấy.

Đây là phương pháp tẩy trắng răng thích hợp với những trường hợp răng nhiễm màu từ nhẹ đến trung bình. Quy trình tẩy trắng:

  • Khám tư vấn về tẩy trắng răng.
  • Cung cấp khay tẩy trắng cá nhân hóa cho hàm trên và hàm dưới.
  • Cung cấp thuốc tẩy trắng dùng trong 14 ngày.
  • Hướng dẫn tẩy trắng tại nhà.