Tag Archives: nho rang

Bảng Giá Điều Trị Tổng Quát

    NHA CHU   •  Lấy vôi răng  2 hàm 500.000   •  Lấy vôi, thổi cát  2 hàm 700.000   •  Lấy vôi dưới nướu  2 hàm 1.000.000   •  Điều trị viêm nướu  2 hàm 2.000.000   •  Phẫu thuật nha chu Phân hàm 5.000.000   •  Nạo túi nha chu  Răng […]