Tag Archives: Nha khoa tre em

Bảng Giá Nha Khoa Trẻ Em

   VÔI RĂNG   • Làm sạch, đánh bóng răng cho trẻ em (dưới 13 tuổi) Ca 500.000    NHỔ RĂNG   •  Răng sữa Răng 300.000   •  Răng sữa có thuốc tê Răng 500.000    TRÁM RĂNG   •  Răng sữa Răng 500.000 – 1.000.000   •  Bôi flour/ Vemi Hàm 500.000   […]