Tag Archives: Mặt dán sư

Bảng Giá Răng Sứ, Veneer

  RĂNG SỨ   * Titan  Răng             2.500.000   * Vàng  Răng  Theo thời giá   * Vita Zirconia (USA)  Răng             6.000.000   * Cercon Zirconia (Germany)  Răng             7.000.000   * Cercon Zirconia  HT (Germany)  Răng             8.000.000   * Lava 3M (USA)  Răng           10.000.000   * Zolic (Swiss)  Răng           […]