Nha Khoa Phục Hồi

Nha Khoa Phục Hồi
  • Nha khoa phục hồi bao gồm tất cả các đều trị phục hồi như cầu răng, mão răng, hàm giả tháo lắp, cấy ghép Implant nhằm phục hồi lại răng bị mất. Mục đích là phục hồi lại chức năng nhai cũng như thẩm mỹ để giúp cho bệnh nhân có được chất lượng cuộc sống tốt như bệnh nhân mong muốn.
  • Kế hoạch điều trị sẽ được lập ra sao cho phù hợp với mong muốn của bệnh nhân bao gồm cả một số lựa chọn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thẩm mỹ.
  • Các Dịch Vụ Nha Khoa Phục Hồi: