1. Thanh toán trực tiếp tại công ty
    Khách hàng thanh toán trực tiếp cho nhân viên thu ngân tại công ty.
  2. Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng:
    – Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẠCH KIM
    – Số tài khoản: 6223201447488 (ARGIBANK chi nhánh THÀNH ĐÔ)