Quy Định Hình Thức Thanh Toán

  1. Thanh toán trực tiếp tại công ty
    Khách hàng thanh toán trực tiếp cho nhân viên thu ngân tại công ty.
  2. Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng:
    – Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẠCH KIM
    – Số tài khoản: 6223201447488 (ARGIBANK chi nhánh THÀNH ĐÔ)