DỊCH VỤ NỔI BẬT

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Bs.CKI. Nhàn Nguyễn (Nancy)

004055/ HCM-CCHN

Bs.CKI. Lan Anh Trần (Anna)

0023889/HCM-CCHN

DrTung-841x1024

TS.Bs. Minh Tùng

007670/ HCM-CCHN

Bs.CKI. Nhàn Nguyễn (Nancy)

004055/HCM-CCHN

Bs.CKI. Lan Anh Trần (Anna)

0023889/HCM-CCHN

DrTung

TS.Bs. Minh Tùng

007670/HCM-CCHN

Công ty TNHH Nha Khoa Bạch Kim
Mã số thuế: 0313122694
Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Giấy phép hoạt động: 04728/SYT-GPHĐ
127 Nguyễn Cư Trinh, P. NCT, Q.1, Tp. HCM
028 3920 9969 – 096 779 7799.

 

logoSaleNoti