Thông báo

Thực hiện khai báo Thông tin Y Tế tại Nha Khoa Platinum

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trở lại tại Việt Nam, Nha Khoa Platinum sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y Tế về việc khai báo thông tin y tế. Theo đó, tất cả khách hàng/ bệnh nhân trước khi vào khu vực khám chữa bệnh phải thực hiện khai báo y tế

Thực hiện việc khai báo theo hướng dẫn

Thông tin y tế khai báo chỉ có hiệu lực trong vòng 24 tiếng, nếu bạn quay lại bệnh viện hoặc phòng khám sau thời gian này, bạn cần điền lại hoặc cập nhật tờ khai lần nữa, hoặc trình mã QR tờ khai y tế lần trước bạn đã thực hiện cho nhân viên sàng lọc tại phòng khám để được hỗ trợ cập nhật tờ khai.