Your Dental Insurance

Your Dental Insurance
  • Platinum Dental Group có thanh toán trực tiếp với một số công ty bảo hiểm như : Bảo Việt, Bảo Minh, Aon, Liberty, Baoviet Interglobal, Bảo An Khang, Insmart, Gras Savoye, Generali…Bất kỳ khách hàng nào có mua gói khám điều trị răng của các công ty bảo hiểm trên đều có thể điều trị tại phòng khám của chúng tôi mà không cần phải trả tiền mặt.

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm của bạn để hiểu rõ các danh mục mà không được bảo hiểm thanh toán và biết rõ mục đó chi trả tối đa của bảo hiểm cho mỗi lần điều trị.

Khi bạn có thẻ bảo hiểm và bạn muốn không phải thanh toán chi phí Nha khoa thì bạn cần phải thực hiện các bước sau:

  1. Kiểm tra danh sách các Nha khoa có ký kết Bảo lãnh viện phí (direct billing) với công ty Bảo hiểm mà bạn hoặc công ty bạn đã mua Bảo hiểm.
  2. Chọn 1 Nha khoa mà bạn cảm thấy thuận tiện và tin tưởng. Kiểm tra website của Nha khoa đó. Liên lạc với Nha khoa để đặt hẹn. Khi tới Nha khoa bạn cần mang theo CMND và thẻ bảo hiểm.
  3. Tại Nha khoa, bạn sẽ được khám và ghi nhận tình trạng răng miệng, những vấn đề răng miệng cần làm và báo chi phí. Nha khoa sẽ tiến hành lập hồ sơ bảo hiểm và gửi sang bên bảo hiểm. Một số trường hợp nếu có bão lãnh chi phí liền từ bên bảo hiểm thì bạn có thể tiến hành điều trị liền trong buổi hẹn đó. Một số trường hợp thủ tục xác minh bên Bảo hiểm chưa thể có kết quả liền, nếu bạn không muốn chờ đợt thì có thể tạm ứng phần chi phí điều trị buổi hẹn đó và sẽ được hoàn lại tiền trong buổi hẹn thứ 2 sau khi đã có thư xác nhận bảo lãnh của bên bảo hiểm. Nếu bạn không gấp, thì chờ đến khi bảo hiểm có trả lời cho bên Nha khoa, sau đó Nha khoa sẽ liên lạc lại với bạn sau khi đã có xác nhận của Bảo hiểm và mời bạn tới điều trị.

Hãy đến với Platinum Dental Group để tận hưởng chất lượng điều trị vượt trội, chăm sóc tận tâm của bác sĩ và dịch vụ không thanh toán bằng tiền của bạn.