Nha khoa thẩm mỹ

Inlays & Onlays

Inlay/ Onlay là một hình thức phục hồi răng bị sâu/ vỡ lớn, chỉ thay thế phần mô răng bị…

More

Smile Make Over

“Smile Make Over” là dịch vụ điều trị đặc biệt tại Platinum Dental Group nhằm cải tạo toàn diện nụ…

More

Mặt Dán Sứ (Veneer)

Mặt dán sứ là loại phục hình thẩm mỹ bảo tồn mô răng nhất, cải thiện các tình trạng răng…

More

Trám Răng Thẩm Mỹ

Trám răng thẩm mỹ đã được thực hiện từ rất nhiều thập kỉ qua và là một loại điều trị…

More