Có thể kết hợp vừa bọc răng sứ vừa làm veneer trên cùng một người được không?

Vừa bọc răng sứ vừa làm veneer? Dĩ nhiên là có thể. Răng nào đúng chỉ định bọc răng sứ bác sĩ sẽ bọc răng sứ, răng nào đúng chỉ định làm veneer bác sĩ sẽ làm veneer, khả năng tương hợp màu cũng rất cao, từ 98-99% có nghĩa là các bạn sẽ không sợ đang có răng sứ thì các răng còn lại không làm veneer được.
Điển hình như case dưới đây của một bệnh nhân U60 từ Mỹ về đã làm đồng thời Veneer, Implant và răng sứ.
Có thể kết hợp vừa bọc răng sứ vừa làm veneer trên cùng một người được không 1
Có thể kết hợp vừa bọc răng sứ vừa làm veneer trên cùng một người được không 2
Có thể kết hợp vừa bọc răng sứ vừa làm veneer trên cùng một người được không 3
Bạn muốn bắt đầu hành trình nụ cười mơ ước của mình hãy liên hệ ngay! 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟵𝟲 𝟳𝟳𝟵 𝟳𝟳𝟵𝟵 – 𝟬𝟮𝟴 𝟯𝟵𝟮𝟬 𝟵𝟵𝟲𝟵
Đánh giá