Veneer trắng trong tự nhiên, khắc phục răng mòn, sâu kẽ răng, đốm nhiễm màu mặt bên