Chia sẻ từ Dr. Anna: Theo như một nhóm nghiên cứu về hình thể học: “𝙼ộ𝚝 𝚐ươ𝚗𝚐 𝚖ặ𝚝 𝚝𝚑𝚞 𝚑ú𝚝, ư𝚊 𝚗𝚑ì𝚗 𝚜ẽ 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋ạ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚑𝚞 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌𝚊𝚘 𝚑ơ𝚗 𝚜𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚐ươ𝚗𝚐 𝚖ặ𝚝 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞 𝚑ú𝚝 𝚋ằ𝚗𝚐. Đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚗ữ 𝚕à 𝟻%, đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚊𝚖 𝚕à 𝟷𝟶%.”
Và nụ cười của bạn đóng một vài trò quan trọng góp phần tạo nên một gương mặt thu hút.
Case Veneer dưới đây đã giúp Lisa phục hình lại hàm răng trắng đều chỉ trong 2 lần gặp. Giờ đây cô đã quay trở về Úc tiếp tục phát triển công việc, học tập của mình một cách đầy tự tin hơn bao giờ hết.
  • Một nụ cười đầy thu hút sẽ giúp để lại ấn tượng sâu sắc
  • Lisa đã làm được
  • Còn bạn thì sao?
Đặt lịch ngay với Platinum để được tư vấn thay đổi nụ cười mới 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟵𝟲 𝟳𝟳𝟵 𝟳𝟳𝟵𝟵 – 𝟬𝟮𝟴 𝟯𝟵𝟮𝟬 𝟵𝟵𝟲𝟵