Một nụ cười nâng cao sự tự tin của bạn, giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Platinum Dental lại vừa hoàn tất một case Veneer giúp khắc phục những khuyết điểm trên răng ngã vàng và những miếng trám bị đổi màu.