Đóng kẽ thưa bằng miếng dán sứ Veneer hoàn toàn không mài răng.