Cảm nhận của chú Bảng Đỗ – 70 tuổi, khách hàng từ Mỹ về cắm 12 Implant. Cùng lắng nghe chia sẻ thật lòng của chú tại nha khoa Platinum Dental Group: https://youtu.be/IXGJbm4ddEM