Sự vui mừng, cảm giác được trở lại chính mình của Mr. Shane Morrison đã tiếp thêm động lực cho các bác sĩ tại Platinum Dental được phục vụ tốt hơn, mang đến nhiều nụ cười tự tin khoẻ mạnh hơn cho khách hàng.