“Thật vui vì răng miệng của tôi đã đầy đủ trở lại” Mr. Hồ Văn Quốc đã hoàn thành Implant All-On-4 tại Platinum Dental như thế!

Tùy vào tình trạng răng miệng thực tế, bạn có thể trồng răng giả nguyên hàm để khôi phục, thiết kế lại hình dáng răng hoặc thay thế răng mất.