Nụ cười tươi trẻ của Mr. Dean Salonga thực hiện Implant All-On-4 tại Platinum Dental.