Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời tại Platinum, cảm ơn Dr.Anna, Dr.Nancy đã giúp tôi có hàm răng hoàn hảo!