Tôi rất hạnh phúc với hàm răng mới, cảm giác tôi được là chính mình như lúc trẻ, có lẽ tôi nên đến Platinum Dental sớm hơn. Cảm ơn Platinum và bác sĩ đã cho tôi trở lại thật hoàn hảo.