Cấy ghép implant all on 4 cho trường hợp mất răng toàn hàm. Đây là giải pháp phục hình cho trường hợp mất răng toàn bộ dựa trên 4 trụ implant được cấy vào trong xương hàm.