“Chú đã có thể ngủ ngon và ăn nhai như thời trẻ” chia sẻ của chú Nguyễn Minh Triệu – Mất răng hoàn toàn đã có Implant All-On-6.

Phương pháp cấy ghép Implant All On 6 được sử dụng để phục hình cho bệnh nhân mất răng toàn hàm (toàn bộ cung răng trên và/hoặc cung răng dưới) bằng cách cấy 6 trụ Implant cho mỗi cung hàm rồi phục hình răng sứ lên trên.