Case veneer đổi màu răng trở nên trắng trong tự nhiên

Chia sẻ từ Dr. Anna: Theo như một nhóm nghiên cứu về hình thể học: “𝙼ộ𝚝 𝚐ươ𝚗𝚐 𝚖ặ𝚝 𝚝𝚑𝚞 𝚑ú𝚝 ư𝚊 𝚗𝚑ì𝚗 𝚜ẽ 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋ạ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚑𝚞 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌𝚊𝚘 𝚑ơ𝚗 𝚜𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚐ươ𝚗𝚐 𝚖ặ𝚝 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞 𝚑ú𝚝 𝚋ằ𝚗𝚐. Đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚗ữ 𝚕à 𝟻%, đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚊𝚖 𝚕à 𝟷𝟶%.” Và nụ cười của bạn đóng một vài trò quan trọng góp phần tạo nên một gương mặt thu hút. Một nụ cười đầy thu hút sẽ giúp để lại ấn tượng sâu sắc. Khách hàng của Platinum đã thay đổi nụ cười thành công còn bạn thì sao?

Case veneer đổi màu răng trở nên trắng trong tự nhiên

Đánh giá