Bảng Giá Phẫu Thuật Chỉnh Hàm

Mục Lục

  PHẪU THUẬT CHỈNH HÀM

  •  Phẫu thuật điều trị cười hở lợi

Ca

20.000.000

  •  Phẫu thuật hàm hô (hàm trên)

Ca

80.000.000

  •  Phẫu thuât hàm hô (hàm trên) + điều trị hở lợi

Ca

85.000.000

  •  Phẫu thuât hàm hô (hai hàm)

Ca

140.000.000

  •  Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm

Ca

130.000.000

  •  Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên

Ca

90.000.000

  •  Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO

Ca

100.000.000

  •  Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên + BSSO hàm dưới

Ca

180.000.000

✔ Chi phí khám, tư vấn và chụp phim sẽ được hoàn trả nếu bệnh nhân quyết định chỉnh nha tại Nha khoa Platinum.
✔ Trong quá trình điều trị, bác sĩ có thể yêu cầu chụp phim X-quang để kiểm tra tiến trình di chuyển răng và tiến độ điều trị. Bệnh nhân được miễn phí chụp phim để đánh giá kết quả trong quá trình điều trị và sau khi kết thúc.
✔ Trước khi điều trị, tiếp tân của nha khoa Platinum sẽ gửi cho bệnh nhân biểu phí điều trị và lịch trình thanh toán. Bệnh nhân vui lòng ký tên xác nhận vào bảng này.
✔ Chi phí điều trị trong bảng giá không bao gồm chi phí nhổ răng theo chỉ định, không bao gồm chi phí nhổ răng khôn, răng dư, răng ngầm, răng mọc lệch, v.v…
✔ Chi phí điều trị trong bảng giá không bao gồm chi phí điều trị khác như cạo vôi răng, tẩy trắng, trám răng sâu, phục hình răng sứ, Implant, v.v…
✔ Bệnh nhân cần tái khám và thanh toán đúng hẹn khi điều trị tại nha khoa Platinum.

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN : (028) 3920 9969 - 096 779 7799

Đăng Ký Tư Vấn
Đánh giá