Đội Ngũ Bác Sĩ

 • Bs. Lan Anh

  Bs. Lan Anh

  Bác sĩ Lan Anh là một trong những Bác sĩ nòng cốt tại Platinum Dental Group. Bác sĩ tốt nghiệp…

  More
 • Bs. Thanh Nhàn

  Bs. Thanh Nhàn

  Bác sĩ Thanh Nhàn là một trong những Bác sĩ nòng cốt tại Platinum Dental Group. Bác sĩ tốt nghiệp tại…

  More
 • ThS., Bs. Minh Tùng

  ThS., Bs. Minh Tùng

  Bác sĩ tốt nghiệp  Đại Học Y Dược Thành TPHCM. Sau đó Bác sĩ Tùng theo học chuyên sâu về…

  More
 • Bs. Thanh Huyền

  Bs. Thanh Huyền

  More