Nha khoa thẩm mỹ

Inlays & Onlays

Inlay/ Onlay là một hình thức phục hồi răng bị sâu/ vỡ lớn, chỉ thay thế phần mô răng bị…

Xem Thêm

Smile Make Over

“Smile Make Over” là dịch vụ điều trị đặc biệt tại Platinum Dental Group nhằm cải tạo toàn diện nụ…

Xem Thêm